Главная » РОБОЧІ ЗОШИТИ 8 КЛАС » ІСТОРІЯ УКРАЇНИ » Історія України Всесвітня історія зошит 7 клас С.Є. Коніщева - ПЕТ -


        

Історія України Всесвітня історія зошит 7 клас С.Є. Коніщева - ПЕТ -

Зошит для поточного та тематичного оцінювання з історії України Всесвітньої історії для 7 класу С.Є. Коніщева ( ПЕТ )

В наявності

 

Артикул: 978-617-7207-25-1
Видавник: ПЕТ
Сторінок: 88
Формат: А 4
Друк: Монохром
Обкладинка: М'яка
Надруковано: 2016
Ціна:
30,00 Грн

в корзину:
  шт.  

Зошит для поточного та тематичного оцінювання з історії України Всесвітньої історії для 7 класу С.Є. Коніщева видавництва "ПЕТ" можна купити за оптовою ціною в нашому інтернет-магазині.

Сучасна Україна — демократична держава, що робить вкрай актуальним розвиток її мешканців як свідомих громадян, представників української нації, та як особистостей. Важлива роль у цьому належить історичній освіті, яка сприяє становленню історичної свідомості учнів, готує їх до життя, прищеплює їм патріотичне пошанування власної самобутності. Зміни, що відбулися в українській освіті впродовж останніх років, поставили перед школою ряд завдань, зокрема запровадження сучасних технологій навчання як вагомого чиннику поліпшення якості освіти.

Навчальна програма з історії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вона передбачає синхронне та послідовне вивчення двох курсів — історії України та всесвітньої історії — за лінійним принципом з чітким дотриманням хронологічної послідовності історичних подій та процесів. Компонування навчального матеріалу відбувається за проблемно-тематичними блоками, що характеризують основні аспекти та тенденції суспільного життя людей у період Середньовіччя.

Програма передбачає практичні заняття, що мають на меті сприяти розвиткові в учнях аналітичного мислення, мовних навичок, вміння працювати з ілюстраціями, документами та історичними картами. Окреме місце в програмі відведено тематичному оцінюванню навчальних досягнень учнів. За будь-якої форми роботи вчитель має орієнтуватися на визначені Навчальною програмою та Державним стандартом вимоги до підготовки учнів за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. При цьому важливо поєднувати результати поточного і тематичного оцінювань.

Запропоноване видання укладене відповідно до чинної Навчальної програми з історії для 5- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Посібник покликаний допомогти вчителям історії здійснити ефективний контроль навчальних досягнень учнів, об’єктивно оцінити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу й стандартизувати процедуру перевірки виконання учнями завдань. Крім того, посібник допоможе учням набути практичних умінь і навичок та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії, яке чекає на них у майбутньому.

Пропонований посібник складається з двох розділів: «Історія України. 7 клас» та «Всесвітня історія. 7 клас». Зошит містить завдання для проведення практичних занять і тематичного оцінювання. Різні за формою завдання передбачають обрання правильного варіанту відповіді із кількох запропонованих, установлення відповідності, хронологічної послідовності, опрацювання текстового або візуального історичного джерела. Змістовним забезпеченням усіх завдань слугують підручники з історії України та всесвітньої історії, історичні документи, фотографії, ілюстрації, карти, таблиці.

Практичне заняття містить завдання, що вимагають опрацювати історичне джерело, відповісти на запитання до нього, охарактеризувати діяльність історичної особи, скласти історичний портрет, опрацювати відомі пам’ятки культури Середньовіччя та виконати інші завдання відповідно до програми. Зміст практичних занять у 7 класі уможливлює розвиток предметних умінь, сприяє формуванню ключових елементів та історичної компетентності відповідно до вікових особливостей учнів. Загальна кількість балів за виконання завдань практичного заняття становить 12.

Тематичне оцінювання складається з 12 завдань переважно закритого типу (завдання 1-10), а також відкритих завдань (завдання 11-12). Для зручності виконання тестові завдання згруповано за формами. Кожна.група завдань супроводжується інструкцією. До тестів додаються бланки відповідей, до яких учні мають заносити правильні відповіді згідно з інструкцією щодо кожної форми завдань. Тести для тематичного оцінювання подано у двох рівноцінних за складністю варіантах.

Завдання різних форм, у яких необхідно обрати правильну відповідь із декількох запропонованих, установити відповідність або хронологічну послідовність, опрацювати уривок з історичного джерела, дозволяють перевірити знання, розуміння, застосування знань та вміння аналізувати, тобто першій, другій, третій та четвертий рівні когнітивного домену за таксономією Блума, що відповідає початковому, середньому, достатньому й високому рівням відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених МОН України.

Зошит для поточного та тематичного оцінювання з історії України Всесвітньої історії для 7 класу С.Є. Коніщевавидавництва "ПЕТ" можна купити за телефонами: +380 637879549; +380 971899420.

Видавник: ПЕТ

МНЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Нет мнений. Станьте первым и добавьте свое мнение или вопрос.

YzNjOWF