Главная » РОБОЧІ ЗОШИТИ 8 КЛАС » ГЕОМЕТРІЯ » Геометрія 8 клас Перевіряємо набуті компетентності зощит учня Бевз - Освіта -


        

Геометрія 8 клас Перевіряємо набуті компетентності зощит учня Бевз - Освіта -

Перевіряємо набуті компетентності з геометрії у 8 класі (зошит учня Нова програма) Бевз В., Владімірова Н. - Освіта --

В наявності

 

Артикул: 978-617-656-559-8
Ціна:
30,00 Грн

в корзину:
  шт.  

Купити зошит учня "Перевіряємо набуті компетентності з геометрії у 8 класі" Бевз В., Владімірова Н. видавництва "Освіта" за новою програмою та оптовою ціною можна в нашомй інтернет-магазині.

В основу навчання математики в сучасній школі покладено компетентнісний підхід, реалізація якого передбачає формування в учнів певної системи компетентностей — набутих у процесі навчання здатностей, які складаються зі знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Набуття учнями ключових і математичних компетентностей можливе лише за умови цілеспрямованої діяльності, зокрема розв’язування задач.

Цей зошит учня з геометрії для 8 класу доповнює комплект взаємопов’язаних засобів навчання, покликаних допомогти вчителям і учням якнайкраще організувати навчально-пізнавальну діяльність на уроках і в позаурочний час. Учні, виконуючи самостійно й наполегливо запропоновані завдання, зможуть добре відпрацювати навички розв’язування основних видів задач, успішно опанувати шкільний курс геометрії та набути необхідних компетентностей.

Для вчителів важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання об’єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Для виявлення рівня правильності, обсягу, глибини і дієвості засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності й активності учнів у навчальному процесі, визначення ефективності методів, форм і способів їх навчання призначені ці дидактичні матеріали.

Зошит з геометрії для перевірки предметної компетентності учнів 8 класу повністю відповідає навчальній програмі з геометрії і містить завдання, що стосуються усіх навчальних тем. До кожної теми пропонується 4 варіанти різних видів робіт: тестові завдання, самостійні роботи, контрольні роботи. Цікавими є практичні завдання, що спрямовані на перевірку вмінь учнів застосовувати здобуті знання на практиці, та відкриті задачі, які учні мають самостійно доповнити і розв’язати.

Посібник може бути використаний для здійснення контролю навчальних досягнень учнів і для організації їх самостійної та індивідуальної роботи. Різні рівні та види завдань уможливлюють диференційований підхід до організації навчання геометрії та використання матеріалів у класах з різним рівнем математичної підготовки.Кожне тестове завдання містить 6 вправ закритої форми із запропонованими відповідями. Така форма організації контролю, крім іншого, допоможе вчителям швидко отримати відомості про засвоєння учнями відповідної теми, а учням — зрозуміти специфіку виконання завдань, що запропоновані для зовнішнього оцінювання. Самостійні завдання містять два обов’язкові та одне додаткове завдання. Залежно від рівня підготовки учнів, відведеного часу та уподобань учителя тестові завдання та самостійні роботи можна проводити на одному чи різних заняттях.Кожна контрольна робота складається з 8 обов’язкових (що містять кілька вправ різного рівня складності) і одного додаткового. Загальну кількість вправ для кожної контрольної роботи та критерії оцінювання визначає вчитель залежно від конкретних умов (кількості годин, відведених на вивчення геометрії, рівня математичної підготовки учнів класу, часу написання контрольної роботи тощо).

Зошит учня з геометрії для 8 класу можна використовувати у класах, які працюють за підручниками різних авторських колективів. Він може бути корисним і для батьків учнів 8-9 класів, оскільки його можна використовувати для формування в учнів системи математичних знань і вмінь, розвитку самостійності, повторення вивченого матеріалу та підготовки до ДПА і ЗНО.

Замовити зошит учня "Перевіряємо набуті компетентності з геометрії у 8 класі" Бевз В., Владімірова Н. видавництва "Освіта" за оптовою ціною можна: +380 637879549; +380 971899420.

МНЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Нет мнений. Станьте первым и добавьте свое мнение или вопрос.

ZGJiMTQ5M