Главная » ДОВІДНИКИ І ПОСІБНИКИ » БІОЛОГІЯ » Довідник з біології І. Мердух Я. Гладун піп


        

Довідник з біології І. Мердух Я. Гладун піп

Довідник з біології І. Мердух, Я. Гладун. / Підручники і посібники /

В наявності

 

Артикул: 978-966-07-1024-5
Видавник: ПІП
Ціна:
45,00 Грн

в корзину:
  шт.  

Дорогі юні друзі та шановні вчителі!

Цей довідник допоможе Вам швидко та без зайвої витрати часу узагаль­нити знання з біології, повторити вивчений раніше матеріал, підготуватися до тематичних оцінювань та підсумкових державних атестацій.

Для учнів, які беруть участь у предметних олімпіадах чи турнірах, довід­ник стане надійною основою під час підготовки до них.

Довідник написаний відповідно до програми для вступників до вузів на базі загальноосвітньої школи. Отже, він стане у пригоді й абітурієнтам. Дові­дник не заміняє підручників, а доповнює їх.

Для кращого повторення матеріалу довідник проілюстровано багатьма схемами, рисунками й таблицями. Він складається з п’яти частин.

У вступній частині розглянуто звязки біології з іншими науками, науко­ві поняття та методи дослідження в біології, основні ознаки живого та рівні організації живої матерії.

У розділі «Рослини, Гриби, Дроб’янки» міститься розгляд питання ана­томії та фізіології рослин, грибів і дроб’янок, їх класифікація, еволюція, жит­тєві форми, взаємозв’язки з навколишнім середовищем та іншими живими організмами.

У розділі «Тварини» висвітлено питання класифікації тварин, їх анато­мії, фізіології, поширення, еволюції та значення в пророді й господарській ді­яльності людини.

Розділ «Людина» характеризуєє будову клітин і тканин людського ор­ганізму, будову й функціонування її органів та систем органів, способи регу­ляції усіх життєвих процесів, складну поведінку людини та порушення в ро­боті центральної нервової системи.

У заключному розділі «Загальна біологія» йдеться про молекулярні ас­пекти функціонування живого, біохімічні процеси в клітині, молекулярні ос­нови спадковості й закономірності в успадкуванні ознак і властивостей орга­нізму. Значну увагу приділено генетичним законам, генетиці популяцій, ос­новам селекції та біотехнології, планетарному значенню живої речовини та її еволюції.

Щиро зичимо успіхів!

Видавник: ПІП

МНЕНИЯ И ВОПРОСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Нет мнений. Станьте первым и добавьте свое мнение или вопрос.

ZjM0OGY1Yz